szukaj ogłoszenia

Zaloguj się

Dołącz na Facebooku

Regulamin Serwisu Motobazar Legend Prl'u

Korzystanie z serwisu ogłoszeniowego Motobazar Legend PRL'u jest równoznaczne z akceptacją i przestrzeganiem wszystkich punktów tego regulaminu.

 1. Przeznaczeniem serwisu jest umożliwienie osobom prywatnym i firmom BEZPŁATNE publikowanie oraz przeglądanie ogłoszeń sprzedaży w internecie. 
 2. Użytkownik powinien mieć ograniczone zaufanie do treści i autora ogłoszenia.
 3. Użytkownik korzysta z serwisu na własną odpowiedzialność.
 4. Odpowiedzialność za treść ogłoszenia ponosi wyłącznie autor ogłoszenia.
 5. Użytkownik podając dane takie jak adres e-mail, numer telefonu itp. zgadza się i chce żeby zostały opublikowane w serwisie. Użytkownik sam decyduje o celach i środkach przetwarzania w/w danych, użytkownik jest administratorem danych w tym zakresie. Rola serwisu ogranicza się jedynie do umożliwienia przechowania podanych danych w celu udostępnienia ich innym użytkownikom serwisu. Podane dane dostępne są tylko na stronach serwisu do momentu skasowania ogłoszenia, w którego treści były zawarte.
 6. Zamieszczane w ogłoszeniu zdjęcia stają się własnością serwisu ogłoszeniowego Motobazar Legend Prl'u
 7. Każde ogłoszenie należy przyporządkować do właściwej kategorii. Treść ogłoszenia powinna być czytelna i nie może wprowadzać użytkowników w błąd. Ogłoszenia niezgodne z tematyką serwisu będą usuwane, 3 krotne naruszenie tego punktu będzie skutkowało zablokowaniem użytkownika portalu.
 8. Zabrania się zamieszczania ogłoszeń naruszających prawo, dobre obyczaje, uczucia, prawa i dobra osobiste osób trzecich oraz netykietę.
 9. Zabrania się wykorzystywania podanych przez użytkowników serwisu adresów e-mail, numerów telefonów itd. w celu innym niż wynika to z treści ogłoszenia. W szczególności zabrania się wysyłania spamu tj. nie zamówionych ofert handlowych, reklam itp.
 10. Serwis zastrzega sobie prawo do edycji i usuwania ogłoszeń bez podawania przyczyn.
 11. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany regulaminu.

Pamiętaj !

Dodając DARMOWE / BEZPŁATNE ogłoszenie akceptujesz jego regulamin. Jeśli nie zgadzasz się na warunki określone w regulaminie, zgłoś się mailowo do administratora strony z prośbą o usunięcie konta z serwisu

Regulamin z dnia 01.09.2020